Contact Us

Contact Person

 

     SHI-Peijun Prof. SHI Peijun, Co-chair

Email: spj@bnu.edu.cn

     Carlo Jaeger Prof. Carlo JAEGER, Co-chair

Email: caro.jaeger@globalclimateforum.org

     YE-Qian Prof. YE Qian, Executive Director

Email: qianye@bnu.edu.cn

     YANG-Jing Prof. YANG Jing, Executive Director of China Office

Email: yangjing@bnu.edu.cn

 

Mailing Address:

 

Integrated Risk Governance Project
State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology
Beijing Normal University
Room 422, Jing Shi Xue Tang
No. 19 Xinjiekou wai Street
Beijing 100875
P. R. China